Which products support delegate access?

Except for domains, all GoDaddy products support delegate access:

  • People with delegate access to your account can open and use any of your products except for domains. Delegates with permission to purchase can also buy products on your behalf, and those products are added to your account.
  • For domains, your delegates can manage DNS, nameservers, and forwarding. Delegates with permission to purchase can also buy domains directly or in the domain aftermarket, and those domains are added to your account.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.