Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Which products support delegate access?

With some restrictions, your delegates can access these GoDaddy products in your account:

Product Name Restrictions, if any
Domains Delegates can't edit preset profiles, lock/unlock the domain, move domains from one account to another, or edit domain contact info
Email (Office 365) None
Email (Workspace) Delegates can't launch this from the Workspace Control Center
Get Found None
Websites + Marketing None
Linux Hosting (cPanel) None
Managed WordPress None
Online Group Calendar Delegates can't launch this from the Workspace Control Center
Online Storage Delegates can't launch this from the Workspace Control Center
Search Engine Visibility None
SSL Certificates Delegates can't revoke a certificate
Standard DNS None
VPS None
Web & Classic Hosting None
Website Builder v6 None
Website Builder v7 None
Windows Hosting None

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.