Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Which programming languages do you support with CGI?

Our base CGI language support on Deluxe and Premium Linux shared hosting includes the following:

  • PERL (v 5.8.0)
  • PHP (v 4.3.11 & 5.1.2)
  • Python (v 2.3 & 2.4)

Applications written in a compiled language such as C++ are not supported unless the applications are compiled specifically to run under the Linux operating system.

Our shared hosting accounts no longer support Ruby as of Jan. 23, 2014.

Note: Java support is only available on Classic Hosting accounts purchased before July 11, 2011, and only if they had Java enabled on that date and never disabled it.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.