Which version of TLS is my hosting account using?

Note: If your merchant requires PCI compliance, this is only available via Quick Shopping Cart, Online Store, Online Bookkeeping or Online Appointments. You may visit our PCI Compliance page for more information.

When you are accepting payments on your website, your merchant (PayPal, Stripe, etc...) may ask you to confirm which version of TLS is currently supported on your GoDaddy hosting account.

You can use the Certificate Checker to confirm which version of TLS is currently running on your website.

TLS 1.0 Deprecation

Because TLS 1.0 is being deprecated across the web, GoDaddy only supports TLS 1.0 for Website Builder/Websites + Marketing and Managed WordPress.

Support for TLS 1.0, 1.1, or 1.2 on GoDaddy Hosting
Platform TLS 1.0 TLS 1.1 TLS 1.2
Website Builder/Websites + Marketing
Managed WordPress
Business cPanel -
Shared cPanel -
Shared Plesk -
4GH Linux -
4GH Windows -

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.