Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Which version of Website Builder do I have?

We support two versions of Website Builder: version 6 and version 7. Here's how to see which version you have.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. The Website Builder name appears in the upper left of your screen. Version 6 displays a number; the current version simply shows Website Builder without a number.
    Look at the top of your Website Builder to see which version you're using.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.