Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Whitelist a file or folder

If you receive an Access Denied Website Security warning, you'll need to whitelist that page in the Website Security Firewall settings.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Website Security and Backups, next to the Website Security account you want to use, click Manage.
  3. From the navigation menu, click Firewall.
  4. Click Settings, then click Access Control.
  5. Click Whitelist URL Paths. Enter the file path that you want to whitelist and click Whitelist.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.