Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Whitelisting email IPs and domains

While you shouldn't normally have to worry about emails getting through with GoDaddy Email Marketing, some domains only allow email from manually whitelisted senders. So, these recipients may need to whitelist emails from GoDaddy Email Marketing, for improved delivery.

Depending on their requirements, you may need to give your recipients:

  • the From Email that you use to send the email
  • GoDaddy Email Marketing's IP addresses
  • domains that your email is sent from

Servers and IP addresses:

These are all the IP addresses that your email may be sent through:

IP range Included IPs
198.71.244.0/25 198.71.244.0 through 198.71.244.127
198.71.245.0/25 198.71.245.0 through 198.71.245.127
198.71.246.0/25 198.71.246.0 through 198.71.246.127
198.71.247.0/25 198.71.247.0 through 198.71.247.127
198.71.253.0/24 198.71.253.0 through 198.71.253.255
198.71.254.0/24 198.71.254.0 through 198.71.254.255
198.71.255.0/24 198.71.255.0 through 198.71.255.255

Domains

All mail will have the sending domain format m##.em.secureserver.net.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.