Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

WHMCS là gì?

WHMCS là hệ thống quản lý khách hàng tất cả trong một cho Dịch vụ lưu trữ đại lý. Đây là một trình cắm WHM cung cấp cho bạn khả năng thanh toán và hỗ trợ để bạn có tất cả các công cụ để điều hành hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trữ của họ.

Với WHMCS, bạn có thể thiết lập thanh toán, gói dịch vụ lưu trữ, cổng thanh toán, API cung cấp máy chủ, đăng ký miền và các dịch vụ chống gian lận.

Có nhiều tùy chọn có thể tùy chỉnh trong WHMCS. Để tìm hiểu thêm về WHMCS, hãy xem trang web WHMCS .