Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Who handles support for my Reseller Hosting customers?

With Reseller Hosting you are running your own hosting business. This means you are responsible for all end-user support. This includes billing management, tech support, and all customer-service related interactions.

If you're not ready to make this commitment, and you want our technical support team to field calls from your customers, you should consider one of our Turnkey Reseller packages.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.