Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Những gì được hiển thị trong danh bạ WHOIS có gì?

Khi miền được đăng ký, Công ty Internet dành cho nhà đăng ký Số và Tên miền hay ICANN, sẽ yêu cầu chúng tôi tập hợp thông tin liên hệ đối với cá nhân hay doanh nghiệp đăng ký tên miền, mà còn được biết đến là người đăng ký hay chủ tên miền. Thông tin trong Danh bạn WHOIS có thể được hiển thị khác biệt, tùy theo gói bảo vệ bạn chọn cho miền của mình.

Miền được đăng ký qua GoDaddy với Bảo mật cơ bản

Tên miền:
Dữ liệu của Cơ quan đăng ký:
Ngày cập nhật:
Ngày tạo:
Ngày hết hạn:
Dữ liệu của nhà đăng ký:
Tổ chức của người đăng ký:
Tiểu bang/tỉnh của Người đăng ký:
Quốc gia của người đăng ký:

Nếu bạn chọn tắt bảo mật, bạn đồng ý phơi bày công khai tất cả thông tin liên hệ trên miền đó.

Miền được đăng ký qua GoDaddy với Bảo vệ Đầy đủ hay Bảo mật Cốt yếu

Tên miền:
Dữ liệu của Cơ quan đăng ký:
Ngày cập nhật:
Ngày tạo:
Ngày hết hạn:
Dữ liệu của nhà đăng ký:
Tên người đăng ký: Đăng ký riêng
Tổ chức của người đăng ký: Domains By Proxy, LLC
Tên đường của người đăng ký: 14455 N. Hayden Road
Thành phố của người đăng ký: Scottsdale
Tiểu bang/tỉnh của Người đăng ký: Arizona
Mã bưu chính của người đăng ký: 85260
Quốc gia của người đăng ký: Hoa Kỳ
Số điện thoại của người đăng ký: +1.4806242599
Số fax của người đăng ký: +1.4806242598
Email của người đăng ký: tên miền của bạn@domainsbyproxy.com

Nếu bạn tắt bảo mật, bạn đồng ý phơi bày công khai tất cả thông tin liên hệ trên miền đó.

Lưu ý: Các quy tắc này cũng được áp dụng cho thông tin liên hệ bạn có trong phần thông tin liên hệ kỹ thuật và quản trị của miền.

Các bước liên quan

Thông tin thêm

  • Nếu bạn quyết định dùng chính sách không tham gia WHOIS của Nominet , hiển thị thông tin liên hệ của bạn sẽ được quyết định theo chính sách này, bất kể gói bảo vệ mà tên miền của bạn có qua GoDaddy là gì.
  • Chi tiết thông tin liên hệ WHOIS của bạn sẽ không còn khả dụng thông qua các điểm tìm kiếm hàng loạt tự động ở Cổng 43.
  • GoDaddy không có quyền kiểm soát thông tin mà danh mục WHOIS bên thứ ba sẽ hiển thị.