Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Who is listed as a domain name's registrant?

A public domain name registration with us lists registrant and other domain name contact information on the Whois database exactly as it appears in your account with us. This listing is standard procedure for all registrars certified by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). You can change the domain name contact information if you want. See Change Domain Contact Information for more information.

NON-GDPR-Protected Region, Company or Individual listed as registrant will display the following:

Domain Name:
Registry Domain ID:
Registrar WHOIS Server:
Registrar URL:
Updated Date:
Creation Date:
Registrar Registration Expiration Date:
Registrar:
Registrar IANA ID:
Registrar Abuse Contact Email:
Registrar Abuse Contact Phone:
Domain Status:
Registry Registrant ID:
Registrant Name:
Registrant Organization:
Registrant Street:
Registrant City:
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code:
Registrant Country:
Registrant Phone:
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email:
Registry Admin ID:
Admin Name:
Admin Organization:
Admin Street:
Admin City: Tempe
Admin State/Province:
Admin Postal Code:
Admin Country:
Admin Phone:
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email:
Registry Tech ID:
Tech Name:
Tech Organization:
Tech Street:
Tech City:
Tech State/Province:
Tech Postal Code:
Tech Country:
Tech Phone:
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email:
Name Server:
Name Server:
DNSSEC:

To restrict your personal information from displaying in a Whois database listing, you can purchase domain name privacy. For more information on this service, see Add Private Registration

Note: If you are in the GDPR-Protected Region, you may have different rules for how your information is displayed in WHOIS. See GDPR FAQ for more details.

GDPR-Protected Region, and Company listed as the registrant will display the following:

Domain Name:
Registry Domain ID:
Registrar WHOIS Server:
Registrar URL:
Updated Date:
Creation Date:
Registrar Registration Expiration Date:
Registrar:
Registrar IANA ID:
Registrar Abuse Contact Email:
Registrar Abuse Contact Phone:
Domain Status:
Registrant Organization:
Registrant State/Province:
Registrant Country:
Registrant Email: Select Contact Domain Holder link at
Admin Email: Select Contact Domain Holder link at
Tech Email: Select Contact Domain Holder link at
Name Server:
Name Server:
DNSSEC:

GDPR-Protected Region, and Individual listed as the registrant will display the following:

Domain name:
Data validation:
Registrar:
URL:
Relevant dates:
Registered on:
Expiry date:
Last updated:
Registration status:
Name servers:
DNSSEC:

GoDaddy has no control over what information a third party Whois will display, please contact the third party Whois directly for assistance.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.