Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why am I getting the error 'This folder cannot be displayed' when I browse to the Web Folder for Online Storage?

If Windows cannot find the Web Folder you created for your Online Storage, log in to Online Storage and verify that the folder you are trying to view doesn't contain files with invalid characters. Online Storage only supports UTF-8 characters.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.