Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Why am I on an SSL subscription?

SSL subscriptions are a way that GoDaddy can honor your original SSL purchase term, without going over the maximum certificate term length allowed by the CA/Browser forum. If you purchased a 3 year certificate before 3/1/2018, and rekey that certificate after 3/1/2018, your certificate will be converted to an SSL subscription.

What does this mean for me?

If you... Then
Install your certificate issued prior to 3/1/2018, and leave it alone You don't have anything to worry about. The certificate will be in place for all 3 years. At renewal, you will have to switch to a 2 year certificate.
Rekey a certificate after 3/1/2018 and have more than 2 years remaining on your certificate GoDaddy will convert your certificate over to an SSL subscription. Your rekeyed certificate will be issued for 2 years, and then another certificate will be issued at the end of those two years for the remainder of the certificate term.
Rekey a certificate after 3/1/2018 and have less than 2 years remaining on your certificate GoDaddy will issue a certificate for the time remaining on the certificate.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.