Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why am I unable to log in to my Horde Webmail?

For the Horde Webmail login process to work correctly, the configuration option "session.auto_start" must be disabled.

To Disable session.auto_start

  1. Open the file "/etc/php.ini".
  2. Modify the file contents to include the following entry:
    session.auto_start = 0
  3. Save file, and then restart Apache.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.