Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why are my customers unable to see all of the selected shipping options?

Enabling all of the possible shipping types on the Quick Shopping Cart Shipping Configuration page does not necessarily mean that all of those shipping methods will be available for a particular shipment.

Quick Shopping Cart sends a Rate Request to your shipping providers containing all of the supplied information, and they send back a list of shipping types available (complete with rates) for that particular shipment.

For example, you may have selected UPS Next Day Air in the Quick Shopping Cart Admin Console; however, UPS may not respond with shipping information for UPS Next Day Air. This situation would likely occur because UPS Next Day Air is not available for that particular shipment based on the zip code for the delivery, the weight of the package, and the size of the package.

If a customer enters "00000" as the zip code, all enabled shipping methods display because this is an error condition for an invalid zip code.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.