Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why are my photos not uploading?

You can upload only image files to GoDaddy Photo Album. Supported file types are .JPG, .BMP, .GIF. You will receive an error message when attempting to upload any other file type. Renaming any other file type with one of these extensions will result in an error. You may also receive an error message if the photos you attempt to upload cause you to exceed your account's allotted bandwidth.

Another cause is trying to upload an image that has the same name as another photo you have uploaded previously.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.