Why are my uploaded images displaying sideways or upside down?

Images might display sideways or upside down after uploading them to your website thanks to the picture being taken on a phone or camera that is in landscape mode. While most image viewers will automatically rotate the image to the correct orientation when viewing it, most internet browsers do not.

In order to change the orientation on an image, you will need to open the picture in a dedicated image editing software, rotate it to your desired orientation, then save the image and re-upload it onto your website.

Note: Microsoft Paint, Microsoft Image Viewer, iPhoto and Preview (Mac) are not able to change image origination.

More info

  • For information on uploading image onto you website, please visit Add image.
  • To add a link to an image in you website, visit Link image.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.