Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why aren't my email messages sending?

All outbound email from a dedicated or Virtual Private Server (VPS) must use the relay server listed in the Hosting Control Panel. For more information, see Find your email relay server

Our servers have an outbound email limit of 1000 messages per day. If you need to send more than a 1000 emails per day, please see Requesting Additional SMTP Relays for Your Server

If you try to send more than a 1000 emails in one day, your remaining email messages (those over the 1000 limit) will be sent the following day.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.