Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why associate an email address with your Online Storage account?

You can email files to other users through Online Storage—without having to log in to your email account. You can associate an email address located within the same account as Online Storage, and then recipients can easily reply to your email messages. If you do not associate an email address with your Online Storage account, messages display from no-reply@onlinefilefolder.com.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.