Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why can't I access my account?

If you tried logging in to your Website Builder account and saw messages noting We're making a few updates or We've Merged, Morphed, and Migrated Website Builder, then we upgraded your account to the latest version.

Since we estimate the upgrade takes less than 4 minutes, chances are your account already finished by the time you read this Help article.

The latest version of Website Builder includes the functionality of Photo Album, another of our applications which lets you easily edit and display images.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.