Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why can't I capture the CVV code for credit cards for Point of Sale transactions?

Current credit card regulations do not allow us to store the Card Verification Value (CVV) codes with credit card information in our database.

If you want to capture the CVV code, you can use a payment gateway such as Authorize.NET®, Chase Paymentech™, or Intuit QuickBooks Merchant Service®. Alternatively, your customers can use PayPal® or PayPal Express®, where the credit card transaction is handled on PayPal's site.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.