Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why can't I connect to my site using FrontPage?

FrontPage will only publish "Webs" and not individual pages.

If you are having problems connecting to your website with FrontPage, and are using a URL such as http://mydomain.com, try connecting to http://www.mydomain.com.

Note: Only Classic Hosting accounts support FrontPage Extensions. For more information, see What type of hosting account do I have?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.