Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why can't I create new categories using the Bulk Upload feature?

The Bulk Upload feature supports updating existing categories in your Quick Shopping Cart Product Catalog. We currently do not support creation of new categories using Bulk Upload.

To keep your spreadsheet current, we recommend that you export the latest copy of your catalog, especially if your categories or other items have been updated since the catalog was last exported. Begin with the latest export of your catalog before editing using the Bulk Upload feature.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.