Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why can't I log in to Parallels Plesk Panel Webmail?

If your password is rejected when you log in to Webmail, your email might be disabled.

To Enable Parallels Plesk Panel Email

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
  2. From the menu on the left, click Domains.
  3. Select the domain name for the email account you want to enable.
  4. In the Mail section, click Mail Accounts.
  5. In the Tools section, click Mail Settings.
  6. Verify that Activate mail service on domain is checked.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.