Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why can't I see my Quick Shopping Cart after I published? I am getting a 404 error.

You may be unable to immediately see your Quick Shopping Cart storefront if you have just set up your account. After you set up your Quick Shopping Cart account, it takes approximately 24 hours to process your account information. During this time, your store is not available for viewing on the Internet.

After your account information is processed, you and your customers are able to view your Quick Shopping Cart store from any Web browser. If you successfully created and published your store, all your information is saved.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.