Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why can't I see the IP Addresses that I purchased for my server in Parallels Plesk Panel?

Use the "Reread IP" function in Parallels Plesk Panel to display your new or additional IP addresses.

To Reread Your IP Addresses in Parallels Plesk Panel

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
  2. Go to the Server tab.
  3. In the Tools and Resources section, click IP Addresses.
  4. Click Reread IP.

Your new IP displays in the IP list.

Note: If your IP addresses do not display automatically, please contact customer support.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.