Why did I receive an email message with my customer number?

If you received one email message with your customer number, it is possible that someone entered the wrong information while in the Account Assistance. This may have triggered the system to send your customer number to you, instead of that person getting their customer number sent to them. In this instance, you may simply ignore the email message.

However, if you receive multiple copies of this message in succession, someone may be trying to gain access to your account. In this case, we strongly encourage you to log in to your account, confirm that your information is correct, and update your password to prevent any unauthorized access to your account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.