Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Why did I receive an email message with my customer number?

If you received only one email message with your customer number, it's possible that someone entered the wrong information while trying to manage their account. This may have triggered the system to send your customer number to you, instead of that person getting their customer number sent to them. If this is the case, you can ignore the email.

However, if you receive multiple copies of this message in succession, someone may be trying to access your account. In this case, you should immediately log in to your GoDaddy account, confirm that your account information is correct, and change your password to prevent unauthorized access to your account.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.