Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why did my website fail a Website Protection Site Scanner scan?

NOTE:Some features in this article are only available in the full version of Site Scanner. For more information on how to upgrade, see

.

Your website failed a Website Protection Site Scanner daily scan because Site Scanner identified one or more serious security issues in your website. If your website failed a scan, carefully review details for every issue. See Viewing Your Website Protection Site Scanner Results.

Your overall score is based on the total number of issues found, and the severity of each one. Site Scanner provides a failing score when one or more of the following serious security issues are identified during a scan: critical issues, some warning issues, malware or phishing URLs.

If your site failed because it contains malware, your site seal is revoked and you must resolve issues to reinstate the seal. Do not go to the suspicious links. For more information, see What should I do if Website Protection Site Scanner identifies malware on my site?

If your site failed but does not have malware, you have 72 hours to fix the issues in your website and pass a re-scan before your seal is revoked. However, if your site fails a re-scan after 72 hours, your seal is revoked and is not reinstated until your site receives a passing score.

After you fix the issues in your website, you must click the green icon — — in the issue details to resolve the issue. Site Scanner scans your site within 24 hours to verify the resolution and provide updated results.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.