Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Why do files in my icons directory not display?

Unfortunately, you cannot use "icons" as a directory name in your Linux hosting account.

If you create an "icons" directory and upload Web pages into it, it will not display in your browser. You will get a 404 Page Not Found error.

Instead of using "icons" as a directory name, try using "myicons" instead.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.