Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why Do I Get Certificate Errors When I Connect To Cisco PIX 501 Firewall Device Manager?

The certificate errors that occur when connecting to the Cisco PIX 501 Firewall Device Manager are the result of Cisco using a self-signed SSL certificate instead of one signed by a third party. You can safely accept the certificate and save it as "Trusted" to avoid future warnings.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.