Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why do I have to enter a code to continue sending Workspace Webmail?

If you're prompted to enter a code when you try to send a message using Web-Based Email, it's likely because you triggered a protective measure we set up against spammers. We regret if this caused any inconvenience.

These codes, called CAPTCHAs, are series of numbers and letters partially obscured by shapes and colors. Once you correctly enter those numbers and letters, you can continue working with the application. The reasoning behind CAPTCHA is that a real person would easily be able to enter the code, while a program set up to send spam will not.

For the Wikipedia article about CAPTCHA, go here.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.