Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why do some products not display in product searches?

Quick Shopping Cart uses MySQL, which uses "Stopwords" to compile product databases. Stopwords are words that are so common they are filtered out when a search is performed using any of these words, so no results are returned. The search function in Quick Shopping Cart may return a null result even though the word does exist in the product description.

The default list of stopwords is located on the MySQL Full-Text Stopwords page.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.