Why does my email need to be in the right region?

You can optimize the delivery of your messages by selecting the region for your email plan that most closely reflects where you live.

Each region uses one or more of our data centers located there. That's where optimization comes in. For those of you based outside North America, we set up specific regions and data centers you can use:

  • AP — Asia Pacific
  • EU — European Union

If you live outside those regions, you shouldn't select either of them.

But say, for instance, you live in Texas but accidentally set up your email plan with the Asia Pacific (AP) region. That means your messages would go from your computer all the way to one of our data centers in Asia, and then back to your recipient — most likely based in the United States.

To make sure you're using the right region, see Checking and changing email regions .


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.