Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why does Search Engine Visibility submit content to fewer search engines than some other submission services?

Unlike some competitors, Search Engine Visibility only counts engines and directories that provide their own listings. The majority of search engines on the Internet rely on business partnerships to provide search technology and listings. Search Engine Visibility exclusively counts the source engines when listing the number of search engines on its submission list.

In addition to a broad selection of general-interest search engines and Web directories, Search Engine Visibility presently supports submission to hundreds of region-specific engines and directories, as well as more than 70 blog search engines.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.