Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why doesn't Parallels Plesk Panel start?

If your Parallels Plesk Panel service is not running under the Local System account log on, it will not start correctly.

To Set Your Parallels Plesk Panel Panel Service Log On Account

  1. Log in to your server through a Remote Desktop Connection. See Connect via Remote Desktop (RDC) to your Windows server.
  2. From the Start menu of your hosting server, select Administrative Tools --> Services.
  3. In the list of services, right-click on PleskControlPanel, and then select Properties.
  4. Click the Log On tab.
  5. Click the Local System account option button.
  6. Click OK.
  7. In the list of services, right-click on PleskControlPanel, and then select Start.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.