Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why is Intuit QuickBooks displaying duplicate sales receipts?

Intuit® QuickBooks® may display duplicate Quick Shopping Cart sales receipts because you've deactivated and then reactivated QuickBooks integration in Quick Shopping Cart.

When you transfer sales receipts to QuickBooks, Quick Shopping Cart keeps a log of the receipts transferred. If you deactivate QuickBooks Integration, Quick Shopping Cart deletes this log.

When you reactivate and configure the receipt import date to import historical receipts, Quick Shopping Cart may send duplicate receipts that are already in QuickBooks, since it no longer has the log of receipts that were already sent.

To correct this issue, void one set of the duplicate receipts in QuickBooks.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.