Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Why is my Domain transfer disabled?

There are several reasons why your transfer might be disabled:

Per ICANN policies, your domain transfer is disabled for a 60-day period after the following events:

• Registering or transferring a domain name
• Updating the registrant contact's organization
• Updating the registrant contact's first or last name and an organization is not listed

You're not eligible to transfer a domain for a 10-day period after changing your domain from one GoDaddy account to another via the Account Change Process.

For more information, see ICANN's Inter-Registrar Transfer Policy and our Domain Name Change of Registrant Agreement.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.