Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why is my Parallels Plesk Panel name server not listed in the Parallels Plesk Panel Services Monitor?

Symptoms:

  • Parallels Plesk Panel name server is not listed in the Parallels Plesk Panel Services Monitor.
  • You have loaded a domain into Parallels Plesk Panel for hosting, but the server is not serving DNS for the domain.

Cause:

If you provisioned or reprovisioned your Dedicated Windows Parallels Plesk Panel 8.1 server prior to March 8, 2007, Parallels Plesk Panel may not be configured to use the Bind DNS service.

Resolution:

From a command prompt, run this command:

"C:Program FilesSWsoftPleskadminbindefpackagemng.exe" --set --type=dnsserver --default=bind

This will enable Bind, import zones from your existing domains, and allow Parallels Plesk Panel to control the Bind DNS server.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.