Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why is my PayPal account blocking payments from un-encrypted buttons?

During the checkout process from your Quick Shopping Cart storefront, your customers may receive the following error message.

The seller accepts encrypted website payments only. You cannot pay the seller through un-encrypted buttons. Please contact your seller for more details.

If your customers receive this error message, you can turn off the PayPal® Encrypted Website Payments feature in your PayPal account profile.

To Turn Off the PayPal Encrypted Website Payments Feature

  1. Log in to your PayPal account.
  2. Click Profile.
  3. From the Selling Preferences column, click Website Payment Preferences.
  4. In the Encrypted Website Payments section, select Off.
  5. Click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.