Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Why is my website not updating?

This often happens because your browser is storing (or caching) web content locally on your device instead of downloading it from scratch every time. This enables the site you’re viewing to load and run more quickly. However, sometimes that also can mean you're seeing an older version of a site.

The problem is easily fixed by following the steps in Clear your browser's cache. Afterward your browser should display latest version of your website.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.