Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why is the layout of my Quick Shopping Cart distorted?

If you are using a GIF image file in your Quick Shopping Cart storefront (specifically, in the Category Description or Product Description areas), Internet Explorer 6.x will not resize the image to fit the allowed space. Therefore, the template you are using for your storefront may not display properly.

To resolve this issue, we recommend replacing your GIF image file with a JPG image file.

Note: This issue only occurs with Internet Explorer 6.x.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.