Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why is the text not wrapping properly on my Quick Shopping Cart?

Text wrapping depends on the Web browser used to view your Quick Shopping Cart storefront, not on the storefront itself. Internet Explorer® has a proprietary mechanism for wrapping long, single words with no breaks. However, Firefox® and Safari® do not have such a mechanism.

If your category or product name include long words (or words joined by hyphens without spaces), depending on the visitor's current screen resolution, Firefox and Safari only wrap if there are spaces between the words.

To prevent this issue, consider using a smaller or more condensed font for your category or product name.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.