Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why is Webmail in Parallels Plesk Panel 8.1 for Fedora 4 or CentOS 4 not working?

Symptom:

Webmail in Parallels Plesk Panel 8.1 for Fedora 4 and CentOS 4 doesn't work as expected or at all.

Reason:

It is due to a bug in Parallels Plesk Panel 8.1 for Fedora 4 and CentOS 4 after finishing the Parallels Plesk Panel questionnaire the localhost localhost.localdomain entries are removed from your /etc/hosts file.

An example of a broken hosts file would be:

127.0.0.1 ip-10-2-98-190.ip.secureserver.net ip-10-2-98-190

Solution:

Add the localhost localhost.localdomain entries back into your /etc/hosts file.

An example correct hosts file would be:

127.0.0.1 ip-10-2-98-190.ip.secureserver.net ip-10-2-98-190 localhost localhost.localdomain

Note: If you are running Parallels Plesk Panel 8.1 and provisioned or reprovisioned your server before March 7, 2007, you may experience this issue. This Parallels Plesk Panel bug does not affect newly provisioned servers.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.