Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why isn't my Online Advertising ad showing up on search engines?

Don't be concerned. Search Engines spread out ad views over the course of a day, so your ad won't automatically display every time you do a search. Once your daily budget is reached, your ad usually stops showing so you don't accrue additional costs. Consider increasing your budget if you want the ad to show more often.

Also, if you select a custom category, you need to allow three business days for your search campaign to begin.

For more information, see How do I know Search Engine Visibility Online Advertising is working?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.