Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why isn't my Python script working?

Check that your Python script is in the "unix text file format." If it is in a "DOS/Windows text file format," Python will not interpret it correctly.

To solve this problem, upload your Python script in "ASCII" mode instead of "binary" mode. Your FTP server should translate your script to the appropriate format.

In addition to using the correct format, you also need to set execute permissions on your Python scripts. Permissions can be set using an FTP client or the FTP File Manager. For more information, see Set permissions.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.