Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why Should I Not Use Custom Directories With FrontPage?

Microsoft FrontPage manages all of the directory and sub directory permissions on your website. If you created custom directories on your website, or you are using another tool to build or manage your website, switching to FrontPage may cause some problems. It can overwrite all of your directory permissions and make your site unusable.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.