Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Why should I register more than one domain name?

If you're thinking about registering more than one domain name, you've got the right idea. Registering and using multiple domains names is great for building your business, protecting your brand name, and creating a dynamic online identity.

When you register multiple domain names, you can:

  • Keep your competition from registering a similar domain name drawing customers to them instead of you
  • Promote the different products and services you offer
  • Drive more traffic to your website
  • Enjoy more opportunities to market to — and be listed in — search engines
  • Create distinct advertising strategies reaching different target markets
  • Provide customers more ways to find you when searching the Internet
  • Capture common misspellings of your domain name, instead of sending visitors to an error page
  • Protect your brand and online identity

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.