Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why should I submit my business to local directories?

Local directories are kind of like modern-day phone books. They provide essential information about businesses, such as phone numbers, addresses, business hours and driving directions to people searching for products or services in their area.

When you use Search Engine Visibility to submit your business to a local directory, your listing is available to the millions of unique visitors who use local directories every month. And with these services becoming the go-to resource for mobile users, local directories help people quickly find businesses when they're on the go.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.