Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Will you complete a trademark or logo search on my behalf?

No. As a part of our brand identity design services, we do not conduct trademark or logo searches. When you submit images or other content, according to the Brand Identity Design Service Agreement you accepted when purchasing a logo design, you certify that you own the appropriate rights or licenses. If you have questions regarding intellectual property ownership or infringement, you should contact your attorney.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.