Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Wincache Support on Plesk Shared Hosting

Our Plesk shared hosting accounts support Wincache for PHP apps. This feature can increase the performance of PHP applications through caching on your hosting account.

Microsoft has a document that outlines how Wincache works here. Our Plesk shared hosting accounts can support everything outlined in the article. However, by default, we enable everything outlined in the What Wincache Does for "Free" section.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.