Windows 7: Create FTP connection

You can use Microsoft® Windows 7 to connect to your hosting account and upload files via File Transfer Protocol (FTP).

To find information about any of these settings, see FTP: Upload my files to cPanel hosting.

  1. From the Start menu, select Computer.
  2. Go to the Map network drive tab.
  3. Click Connect to a Web site that you can use to store your documents and pictures.
  4. Select Choose a custom network location, and then click Next.
  5. In the Internet or network address field, enter your hosting account's FTP address. For example, ftp://your domain name/.
  6. Click Next.
  7. In the User name field, enter your hosting account's user name, and then click Next.

Your FTP connection to your hosting account displays in the Network Location section.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.