Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Windows: Cài đặt Chứng nhận xác thực trình điều khiển/mã & tạo tập tin PFX

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, GoDaddy sẽ không còn cấp hay gia hạn Chữ ký mã hay Chứng nhận xác thực trình điều khiển. Nếu bạn đã sở hữu một Chữ ký mã hay Chứng nhận xác thực trình điều khiển, bạn vẫn sẽ không thể cấp lại sau ngày 1 tháng 6 năm 2021. Tất cả chứng nhận được cấp trước 1 tháng 6 năm 2021 sẽ vẫn hợp lệ cho đến khi chúng hết hạn.

Sau khi xác thực yêu cầu chứng nhận xác thực trình điều khiển hay mã, chúng tôi sẽ phát hành chứng nhận của bạn. Sau đó bạn có thể tải về chứng nhận, cài đặt trên Bảng điều khiển Quản lý Microsoft (MMC) và tạo một tập tin PFX. Sau đó bạn sẽ dùng tập tin PFX này để xác thực mã của mình với SignTool của Microsoft (xác thực mã) hay Visual Studio (xác thực trình điều khiển).

Cảnh báo: Để tạo tập tin PFX, bạn phải dùng cùng cơ chế bạn đã sử dụng để tạo CSR của mình.

Tải về chứng nhận của bạn

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Chọn Chứng nhận SSL rồi chọn Quản lý cho chứng nhận bạn muốn tải xuống.
 3. Trong Tải chứng nhận xuống, chọn Loại máy chủ rồi chọn Tải xuống tập tin Zip.
 4. Vui lòng mở tập tin ZIP và chuyển tập tin có đuôi SHA2.spc đến một địa điểm có thể truy cập được.

  Lưu ý: Đối với trình điều khiển Windows Vista, bạn hãy dùng tập tin có đuôi SHA1.spc.

  Đối với trình điều khiển Windows 7, người dùng của bạn phải cài đặt bản vá này để dùng trình điều khiển được xác thực với SHA-2.

Cài đặt chứng nhận của bạn trong MMC

 1. Trong tính năng tìm kiếm của Windows, vui lòng nhập mmc, rồi chọn để khởi động ứng dụng Bảng điều khiển quản lý của Microsoft.
 2. Vui lòng mở rộng (Chứng nhận (Máy tính cục bộ) rồi chọn Cá nhân.
 3. Bạn hãy nhấp chuột phải vào Chứng nhận, rồi đi tới các menu sau: Tất cả tác vụ > Nhập.
 4. Vui lòng chọnTiếp theo.
 5. Vui lòng duyệt tập tin SPC — để tìm, bạn sẽ cần tay đổi loại tập tin thành Chứng nhận PKCS #7 (*.spc, *.p7b).
 6. Vui lòng chọnTiếp theo.
 7. Vui lòng chọn Đặt tất cả chứng nhận trong cửa hàng sau, và đảm bảo giá trị là Cá nhân.
 8. Bạn hãy chọn Hoàn tất.

Tạo tập tin PFX

Để tạo một tập tin PFX (mà bạn sẽ sử dụng với SignTool hay Visual Studio), bạn sẽ cần kết hợp tập tin chứng nhận của mình với khóa riêng tư trong MMC.

 1. Trong MMC, vui lòng nhấp phải vào chứng nhận của bạn (đây sẽ có giá trị Tên chung của bạn được hiển thị trong cột Được cấp cho), và rồi chọn Xuất.
 2. Vui lòng chọnTiếp theo.
 3. Vui lòng chọn Vâng, xuất khóa riêng tư.
 4. Bên dưới Trao đổi Thông tin cá nhân..., vui lòng chọn Bao gồm tất cả chứng nhận trong đường dẫn chứng nhận nếu có thể.
 5. Vui lòng nhập và xác nhận một mật khẩu mạnh để bảo mật chứng nhận, rồi nhấp vào Tiếp theo.
 6. Vui lòng Duyệtđến một địa điểm để lưu tập tin được kết hợp, rồi chọn Tiếp theo.
 7. Bạn hãy chọn Hoàn tất.

Tập tin PFX giờ đã được lưu cục bộ trên máy tính của bạn.

Bước tiếp theo

Bước tiếp theo bạn dùng sẽ tùy thuộc vào loại chứng nhận nào bạn đang sử dụng:

Loại chứng nhận Sử dụng hướng dẫn sau...
Xác thực mã SignTool: Ký mã Windows bằng chứng nhận xác thực mã
Xác thực trình điều khiển Visual Studio: Ký trình điều khiển Windows bằng chứng nhận ký trình điều khiển